juridische informatie

Voor alle foto's op deze website geldt dat gebruik alleen met toestemming vooraf en naamsvermelding is toegestaan. 

 

Ik hoop dat gebruikers van beeldmateriaal de volgende regels in acht willen nemen:

 

Auteursrecht op foto's:

10 geboden voor gebruikers van vakfotografie

 

Respecteer het auteursrecht op foto's

 

Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken

 

Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto

 

Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding

 

Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden

 

Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is

 

Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto

 

Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf

 

Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik

 

Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie